NLP Practitioner

De opleiding

De inhoud van de opleiding is volledig afgestemd op de eisen die daar (inter)nationaal aan worden gesteld.

De dagen zullen verdeeld worden over een deel theorie en een deel praktijk. Dit betekent concreet dat een trainingsdag wordt opgedeeld in presentaties, oefenen in kleinere groepen, plenaire voorbeelden, centraal bespreken en gezamenlijk over de onderwerpen discussiŽren en filosoferen. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de individuele vragen en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding wordt gegeven door 2 hoofdtrainers, die het programma gezamenlijk doorlopen. Wat wij erg belangrijk vinden is dat de opleiding ook garant staat voor plezier; een positieve sfeer, het leuk hebben met elkaar en in het leerproces zijn punten die de basis vormen van de opleiding.

Een groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers.

De inhoud van de opleiding

Naast al deze zeer inspirerende NLP-onderwerpen, zullen er twee dagen in de opleiding besteed worden aan het Enneagram, een persoonlijkheidsmodel . Bij voldoende tijd zal ook het systemisch werk aan de orde komen (denk aan: familie-opstelling, organisatie-opstelling, etc.) De laatste dag staat in het teken van afronding: op jullie verzoek het herhalen van onderwerpen, het afleggen van een test en de diploma-uitreiking.

Oefengroep

Wegens de certificeringseisen dient elke deelnemer mee te doen aan een oefengroep. Buiten de trainingsdagen om, kom je gemiddeld zoín 2 keer per maand met je oefengroep bij elkaar om de aangeboden stof te bespreken en te oefenen met de NLP-methodieken. Deze oefengroepen kunnen tijdens de eerste trainingsdag worden samengesteld.

Certificering

De training wordt gegeven door gecertificeerde NLP-trainers en geeft na het voldoende doorlopen recht op het door het NVNLP goedgekeurde certificaat NLP-Practitioner.

Investering

Uw investering in tijd bestaat uit 130 uur training verdeeld over 19 dagen excl. zelfstudie.

Uw investering in geld bedraagt: (zie verder op de site algemeen/tarieven.) Zie voor meer informatie de agenda.

Onze ervaring is dat werkgevers veelal bereidt zijn (een deel van) de kosten te vergoeden. Verder zijn de kosten fiscaal aftrekbaar voor particulieren en ondernemers als scholingskosten. 

Data

Voor data, trainingstijden en -locaties: zie de agenda  voor de meest recente informatie.

Deelname en inschrijving

Om mee te doen aan de NLP Practitioner worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. Vooraf aan de training heb je een informatiegesprek (telefonisch of persoonlijk) met ťťn van de hoofdtrainers. Je kunt je aanmelden via de site of: info@lichaamengeest.com. Je ontvangt hierna een bevestigingsbrief en een formulier voor het invullen van gegevens.

 

 

 

 

HOME