Coaching / Counseling

Bij coaching wordt gekeken naar mentale, praktische of organisatorische problemen, waarbij een emotioneel deel een rol kan spelen.  Persoonlijke coaching is een begeleidingstraject waarbij je contact hebt met een coach. Dat traject richt zich geheel op wie jij bent als persoon. Wie bent jij? Wat wil jij? Wat kun jij? Belangrijker nog, hoe geef je jouw leven of werk op zo'n manier vorm, zodat je daar echt tevreden over bent. Persoonlijke coaching gaat uit van jou als uniek mens! Jouw talent, kracht en ambities vormen het uitgangspunt voor de coaching.

Bij counseling wordt er dieper ingegaan op de emotionele kant. Soms zijn er zaken waarmee de mensen in je eigen omgeving geen raad weten of die je liever niet aan je familie, vrienden of werkgever toevertrouwt, zoals emotionele problemen, stress, relatieproblemen etc. Een counselor (Engels, letterlijk raadgever), is een laagdrempelige hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. De hulpverlening die een counselor aanbiedt wordt counseling genoemd. Er wordt tijdens de gesprekken onderzocht waar de emotionele pijn vandaan komt en er wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht. Vaak worden coaching en counseling met elkaar gecombineerd, waarbij het zwaartepunt op één van de twee komt te liggen.

 

HOME